Обучения по пожарна безопасност в детски градини

На 16 /20 и 21.10.2015г. фирма „Джи инженеринг“ ЕООД проведе обучения по пожарна безопасност и работа със средства за първоначално гасене на пожари /пожарогасители/ в две детски градини

ОДЗ „Калина Малина“ и ОДЗ „Славейче“

Обученията бяха с продължителност 2 часа и бяха разделени на две части:

Теоритична част  с презентаций и демонстрационни филми и Практическа част,която включваше гасене на реални пожари на течни горива /нафта ,бензин ,ацетон/ и  твърди материали /дърво и хартия/ и  в импровизирана обстановка в двора на детските градини.

Присъстващия педагогически и обслужващ персонал оцениха високо  проведените обучения ,като придобиха основни знания за класовете пожари ,тяхното развитие и подходящи средства за гасене  на различните горими вещества.

Придобиха сигурност и  увереност при работата със средствата за първоначално гасене

Обучението бе инициирано от директорките на двете детски заведения г-жа Михаела Ивайлова и г-жа Мария Маджарска ,който за пореден път доказаха своя професионализъм и загриженост за безопасността на децата и персонала в поверените им ОДЗ.

Поради това че всички бяхме заети в мероприятието снимките не са много но ето няколко:

image-3b4ee0e5db1bd32f3cebf1a202b822cffadcee9021f861c2b585faab60af7c54-V image-35c5bd7aa79273df4af965f13c09aebb2b24c53ab0947368d0b5d4614d5917c5-V

image-c83d3e4dda7e02abc58c64e50060c25fe584f5345e684d2ec685f3b86f6bd2e8-V  image-d2859097df1d7aba9179c0a3df5fed15fde2d6ca65edf824598eb54e285aa76a-V

image-3454fe5be5fc1637df12a36b0c82b643b7a638183270ed7a68fc3426783e558b-V image-623271af7ac7cdb07361e8583c3b266b54b0d185645474fdf7c02b5bc9f95cd1-V

image-c5451d211d72d3c903a10aaf228cf1de7d05b82e2ef46939ab0ccc2f22453b30-V image-727a90d2604d08ff3eae14ba203ad8e08eaaece344cd97527a797e43445082cd-V

Leave a Comment

Scroll to Top