Konsultantski uslugiНа базата на натрупан опит и висококвалифициран екип от инженери ,фирма „Джи инженеринг“ ЕООД предлага техническо съдействие и консултиране при настройка ,програмиране и пуск в експлоатация на системи.

Управление на автоматизация и интеграция на противопожарните системи  с други сградни системи на базата на проектна документация и действащите нормативни изисквания.

Подготовка на „пакет“ документи за узаконяване на системи

Извършване на 72 часови проби при експлоатационни условия

За повече информация