Поддръжка на системи

Ние предлагаме абонаментно техническо обслужване и 24/7 поддръжка от висококвалифициран екип

Фирмата притежава лиценз за извършване на дейността No395 издаден от ГДПБЗН към  МВР с обхват на действие „Поддържане и обслужване на Пожарогасителни системи ,Пожароизвестителни системи ,Системи за отвеждане на дим и топлина и Пожарни кранове“ –на  територията на цялата страна.

Виж сертификат

Scroll to Top