Проектиране на системи

  1. Проектиране на част „Пожарна безопасност“ към инвестиционен проект
  2. Проектиране на Пожароизвестителни системи
  3. Проектиране на Спринклерни пожарогасителни системи
  4. Проектиране на Газови пожарогасителни системи
  5. Проектиране на пожарогасителни системи с кондензиран аерозол
  6. Проектиране на системи за евакуация и контрол на достъп

Разполагаме с екип от проектанти по част „Пожарна безопасност“ ;“Електрически инсталации“ и „ВиК“.

Scroll to Top