Продукти

Всичко необходимо за противопожарните системи

Продукти, които можем да ви предложим

Пожарогасители

всички видове – водни, водопенни, прохови и СО2, носими и возими пожарогасители

Противопожарно оборудване

Пожарни касети – за открит монтаж и за вграждане. Пълен набор шлангове, струйници и пожарни хидранти

Противопожарни одеяла

лек и тежък тип

Системи за аварийно и евакуационно осветление
Противопожарни врати

Стоманени пожароустоичиви врати

Антипаник механизми

задържащи магнити и автомати за врати

Разработване на  „пакет“ документи по Пожарна безопасност
Взривобезопасни системи
Scroll to Top