Услуги

Нашата основна дейност

Проктиране ,изграждане и поддръжка на противопожарни системи и съоръжения

Проектиране на системи
Изграждане на системи
fire-guard_systems
Техническо обслужване и поддръжка на противопожарни системи
Техническо обслужване на пожарогасители
Какво още можем да Ви предложим

Консултански услуги

На базата на натрупан опит и висококвалифициран екип от инженери ,фирма „Джи инженеринг“ ЕООД предлага техническо съдействие и консултиране при настройка ,програмиране и пуск в експлоатация на системи.
Управление на автоматизация и интеграция на противопожарните системи с други сградни системи на базата на проектна документация и действащите нормативни изисквания.
Подготовка на „пакет“ документи за узаконяване на системи.
Извършване на 72 часови проби при експлоатационни условия

Заявете консултация

Бърза заявка

Изпратете ни своите данни и ние ще се свържем с Вас възможно най-бързо за да обсъдим всичко което ви интересува

Нашата основна дейност

Услуги свързани с противопожарни системи

Проектиране на системи
Изграждане на системи
Подръжка на системи
Какво още можем да Ви предложим

Консултански услуги

На базата на натрупан опит и висококвалифициран екип от инженери ,фирма „Джи инженеринг“ ЕООД предлага техническо съдействие и консултиране при настройка ,програмиране и пуск в експлоатация на системи.
Управление на автоматизация и интеграция на противопожарните системи с други сградни системи на базата на проектна документация и действащите нормативни изисквания.
Подготовка на „пакет“ документи за узаконяване на системи.
Извършване на 72 часови проби при експлоатационни условия

Scroll to Top