Проектиране на системи

Проектиране на част „Пожарна безопасност“ към инвестиционен проект Проектиране на Пожароизвестителни системи Проектиране на Спринклерни пожарогасителни системи Проектиране на Газови пожарогасителни системи Проектиране на пожарогасителни системи с кондензиран аерозол Проектиране на системи за евакуация и контрол на достъп Разполагаме с…

Read more

Изграждане на системи

Изграждане и доставка на Пожароизвестителни системи Спринклерни системи Газови пожарогасителни инсталации Инсталации с кондензиран аерозол. Системи за евакуация и контрол на достъп. За целта разполагаме с висококвалифициран екип от инженери и техници способни да изградят всяка една от предлаганите от…

Read more

Поддръжка на системи

Ние предлагаме абонаментно техническо обслужване и 24/7 поддръжка от висококвалифициран екип Фирмата притежава лиценз за извършване на дейността No395 издаден от ГДПБЗН към  МВР с обхват на действие „Поддържане и обслужване на Пожарогасителни системи ,Пожароизвестителни системи ,Системи за отвеждане на…

Read more

"Повече работещи системи - Повече безопасност"

Ние от „Джи инженеринг" ЕООД считаме за наша мисия и отговорност повишаването нивото на сигурност и пожарна безопасност на обекти от всякакъв тип и предназначение.

Референции
author

"Джи инженеринг Перник" ЕООД проектира, достави и изгради ПИС на територията на учебното заведение по силата на сключен договор.

author

Благодаря на служителите на фирмата и ги препоръчвам, като коректни и професионални изпълнители в областта на поддръжка и обслужване на пожароизвестителни системи.