Техническо обслужване. Презареждане. Хидростатично изпитване за изпитване на налягане на корпусите на пожарогасителите.

Фирмата разполага с модерен напълно оборудван сервиз за извършване на всяка една от дейностите.

Презареждане на прахови пожарогасители се извършва с 2бр. затворени системи за пълнене с прах.

Използват се висококачествени прахове и пенообразуватели

Прахове АВС ВС /PROFOS – Италия .
COBRA АВС/ВС – България
Пенообразуватели – TRIDOL – Франция
STAMEX – Германия

Презареждане на СО2   пожарогасители се извършва на стенд с капацитет за зареждане на бутилки до 30кг.

Хидростатично изпитване за устойчивост на налягане на корпусите на пожарогасителите се извършва на два стенда с капацитет от 0 до 50 и от 50 до 600bar.

За изтласкващ газ се използва Азот 4.6 /4.8.

 

Scroll to Top